Tai Shan Temple - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Lama Temple - Photo By Hamed Katoozi
Forbidden City - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Purple Heaven Temple - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Mountain - Photo By Hamed Katoozi

پرینت

آشنایی با موسسه ورزشی ووشو و مطالعات انرژی درونی ایرانیان

   موسسه ورزشی ووشو و مطالعات انرژی درونی ایرانیان با مجوز رسمی از وزارت ورزش ایران به شماره ثبت 25950 در سال 1389 با همکاری تعدادی از مربیان و پیشکسوتان ووشو و تای چی و چی کنگ ایران توسط استاد کاتوزی افتتاح گردید . هدف از تاسیس این موسسه گسترش و آموزش هنرهای نرم و درونی ووشو و سیستم تای چی چوان و اجرای پروژه های تحقیقاتی در ایران تحت نظارت فدراسیون ووشو ؛ وزارت ورزش ایران و مراجع قانونی است .
در حال حاضر بیش از 35 نفر با دان های بین المللی ووشو- تای چی چوان از فدراسیون جهانی ووشو ، بیش از 230 نفر با دان های فنی ووشو از فدراسیون ووشو ایران ، بیش از  70 مربی رسمی فدراسیون و 30 باشگاه و مرکز آموزشی  فعال در سراسر کشور ، زیر مجموعه موسسه ، مشغول به کار هستند . همینطور بیش از 90 داور رسمی فدراسیون ووشو در این موسسه تعلیم فنی دیده و به امر داوری مشغول می باشند .

آشنایی با برخی فعالیت های موسسه :
شرکت در مسابقات و فستیوال های معتبر جهانی تای چی چوان به صورت تیمی و انفرادی
برگزاری تورهای  ورزشی تمرین تای چی و چی کنگ در طبیعت
برگزاری همایش ها و کنگره های تخصصی تای چی چوان و چی کنگ
برگزاری دوره های تخصصی تای چی ؛ چی کنگ ؛ تویی شو ؛ چین نا
تولید مجموعه های آموزشی و کمک آموزشی تخصصی در ایران
بهره گیری از دانش جهانی تای چی و چی کنگ ودعوت اساتید مطرح بین المللی و شرکت در سمینارهای علمی و تخصصی سطح جهان
اجرای برنامه های تحقیقاتی و پژوهشی مختلف با مراکز علمی و پزشکی کشور