پرینت

اجرای فرم گروهی تیم موسسه همراه با سمفونی شماره 9 بتهوون در مراسم اختتامیه


شایان ذکر است که این فرم همراه با موسیقی بخشی از سمفونی شماره 9 بتهوون با نام "قصیده شادی" ، اجرا گردید . این اولین بار بود که در جهان تای چی با موسیقی کلاسیک اجرا شده و شعار آن ، "تای چی راهی برای گشترش صلح و شادی " بود . که ترکیبی زیبا از فرهنگ غرب و شرق بود .