Tai Shan Temple - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Lama Temple - Photo By Hamed Katoozi
Forbidden City - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Purple Heaven Temple - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Mountain - Photo By Hamed Katoozi

پرینت

تای چی چوان و تائو

تای چی چوان و تائو :

سنتی باستانی در سیستم تمرینات و حرکات چینی وجود دارد که با تائو مربوط است . دست نوشته هایی که در مقبره سلسله "هان" Han یافت شده اند( 168 قبل از میلاد)  نشانگر تصاویری از حرکات درمانی و طبی بودند ،  در بین آنها تمریناتی بود که رفتار حیواناتی مانند ببر ، خرس ، جغد ، آهو و میمون را  تقلید می کرد . این حرکات برای افزایش رهایی و انعطاف پذیری طراحی شده بودند و به شرایط اقلیمی که تای چی در آن متولد شده بود ، کمک بسیاری کرد .
واژه چینی دائو یا تائو  را می توان به طور ساده به "راه"  یا " مسیر" ترجمه کرد . در متون ناب و فلسفی تائو ، آن را "راهِ طبیعت" تعریف کرده اند .
باتوجه و تئوری های مطرح شده در تای چی ، کاملاً واضح است که این هنر بر اساس عمیق ترین مفاهیم تائو شکل گرفته است و یکی از تعالیم اصلی تائو برای قرار گرفتن در "راه طبیعت" می باشد .
لازم به ذکر است که مفهوم طبیعت در تائو بسیار مفهوم کلی و عمیقی می باشد و چیزی فراتر از آن خلق نشده است ، در حقیقت تمامی مخلوقات را طبیعت می نامند که می توان گفت کل جهان هستی است و کلمه ماوراطبیعت در تائو وجود ندارد . یعنی همه در طبیعت هستند ، اما ممکن است برخی قابل رؤیت باشند و برخی قابل رؤیت نباشند .  از مهمترین متون تائو می توان به کتاب تائو تِ چینگ ( دائو دِ جینگ) نوشته لائوتزه (لائو زی) ، خردمند برجسته ای که هم دوره با کفسیوس بود اشاره کرد (551-497 قبل از میلاد) با مطالعه کتاب تائو تِ چینگ تمثیلات بسیاری می توان یافت که با فلسفه حرکات تای چی هم راستا و مشابه هستند و ارتباط نزدیکی با این حرکات دارند :
-    اگر می خواهید یکپارچه باشید ، قطعه قطعه شوید ، اگر می خواهید صاف باشید ، خمیده شوید ، اگر می خواهید پر باشد ، خالی شوید      (تائو تِ چینگ فصل 22)

-    کسی که روی انگشتانش می ایستد ، نمی تواند تعادلش را حفظ کند  ، کسی که در گام برداشتن عجله می کند ، نمی تواند زیاد پیش رود    (تائو تِ چینگ فصل 24)

-    سنگین ، ریشه سبک است . ثبات ، منبع حرکت است .  (تائو تِ چینگ فصل 26)

-    این درک ظریفی از قانون هستی است ، نرم بر سخت غلبه می کند . (تائو تِ چینگ فصل 36)

-    ده ها هزار چیز ، یین و یانگ را شامل هستند . با ترکیب این نیروها می توان به همانگی و هارمونی رسید . (تائو تِ چینگ فصل 42)

-    لطیف ترین چیز در جهان بر سخت ترین چیز در جهان غلبه می کند.(تائو تِ چینگ فصل 43)  

-    چیزی که با استحکام بنا شده است ، هرگز ریشه کن نمی شود . چیزی که با قاطعیت درک شود ، هرگز از یاد نمی رود  .  (تائو تِ چینگ فصل 54)

-    هرکه سخت و خشک است ، مرگش نزدیک شده و هرکه نرم و انعطاف پذیر است ، سرشار از زندگی است . (تائو تِ چینگ فصل 76)

-    هیچ چیز در زیر این آسمان ، چون آب نرم و انعطاف پذیر نیست ، با این حال برای حل کردن آنچه سخت است ، چیز دیگری یارای مقابله با آب را ندارد . (تائو تِ چینگ فصل 78)

-    تنها راه رسیدن به آرامش رها کردن است .
غلبه نرمی بر سختی یکی از اصول استراتژیک تای چی چوان در رزمی است . در نظر فلاسفه تائو ، آب نماد جریان و گستردگی است ، با پیروی از این تفکر مفهوم Wu Wei (بی عملی) پایه مرکزی تائو را که در بسیاری از متون کهن چینی وجود دارد را آشکار می سازد .  وو وِی Wu Wei به معنای غیر فعال بودن نیست ، بلکه به معنای ساکن ماندن و در هماهنگی بودن با جریانی از اتفاقات است در برخی تعابیر به آن بی ذهنی نیز می گویند . یکی از جنبه هایی که تای چی چوان را به عنوان یک هنر رزمی درونی مشخص می کند ، تلاش برای یافت سکون در حرکات و یافتن تحرک در سکون است . هنرهای رزمی بیرونی بر پایه قدرت و حرکت بنا شده اند . تای چی چوان با ابعاد عالی هشیاری و سکون یکپارچه شده است . با وجود آنکه بدن در حال حرکت است ، ذهن آرام و ساکت باقی می ماند .
فلسفه سنتی چینی ، بر هماهنگی ارتباط بین بشر ، طبیعت و جهان تأکید دارد . تای چی چوان ، این دلیل فلسفی را کاملاٌ در خود دارد . در تمرینات تای چی چوان تلاش برای حفظ تمامی انرژی فرد ، اولین و مهمترین جنبه برای حفظ تعادل است .
کتاب دیگری در تائو وجود دارد به نام "حکایت های ژوانگ ژی" که این کتاب نیز بسیار مهم و اصیل است  ، در این کتاب عقاید تائو بیشتر به صورت نمادین و اسطوره ای مطرح شده است . نوشته های ژوانگ ژی بر اهمیت تعادل و هماهنگی بسیار تأکید دارد ، برای مثال  در قسمتی از این کتاب چنین آمده است :
"فرد خردمند برای منطبق شدن و سازگاری با محیط به جلو یا عقب متمایل نمی شود ، این کار یافتن آرامش در نا آرامی است ، در وسط ناآرامی هاست که می توان آرامش خالص را یافت ."
 پایه و اساس فلسفه تائو و تای چی چوان ، اصول نرمی ، ریشه دوانی ، تعادل ، انعطاف پذیری و حفظ مرکز را شامل می شود .
همانطور که ذکر شد ، تائو راهِ طبیعت است و تای چی نیز بر اساس این مفهوم شکل گرفته است ، به همین دلیل است ، که نام حرکات مختلف در تای چی نیز بر اساس مفاهیم مختلف در طبیعت و ریتم های طبیعی آن است  ،همینطور در تائو منشأ بسیاری از حرکات تای چی با مکاشفه و قدردانی از طبیعت در ارتباط است ، مانند :
" نگه داشتن آسمان و زمین ، برهم زدن ابرها ، تعقیب دم پرنده ، پراکنده شدن شکوفه های درختان در باد ، مانند درخت بید مجنون ریشه در زمین و شاخه های رها ، درنای سفید بالهای خود را باز می کند ، گام برداشتن همچون ببر ، مانند باد فصلها را تغییر دهید ، عقاب و خرس با زکاوت و آگاهی خود مبارزه می کنند  و .. "
خردمندان تائو به منظور درک این تجربه شروع به مطالعه چرخه های طبیعی در طبیعت کردند ، تجربه های نخستین حاکی از گردش خورشید و ماه است ، خورشید و پدیده های زمینی در طول ساعات روز پدیدار می شود و ماه و ستاره در شب . اساتید تائو با مطالعه طبیعت به قوانین بنیادی و الگوهای تغییر در جهان پی بردند . این ویژگی تای چی که حرکات در آن در گردش هستند با حرکت ستاره گان و جریان چرخه طبیعی آب ( تبخیر آب و تبدیل آن به باران ) بسیار هماهنگ است .
کیهان شناسی تائو حالت ازلیِ تودۀ بی شکل و درهم تنیده عوامل را که پیش از آفرینش ، جهان را فراگرفته بود ، مبنای کار خود قرار می دهند .
در طول این فرایند کل جهان در حالتی از پراکنده گی و بی تمایزی و بالقوه گی قرار داشت . پس از بروز یک زمان تناوبی انرژی موجود در جهان تقسیم شد ، در نهایت پس از بررسی های طولانی و عمیق ، خردمندان تائو به این نتیجه رسیدند که ، انرژی سبک و شفاف و حالت کم تراکم انرژی چی باعث شکل گیری و تجلّی آسمان و نوع متراکم و چگال همین انرژی ، زمین را پدید آورد .
در تای چی چوان نیز ، بر اساس همین مفهوم ، بدن به دو بخش تقسیم می شود ، به این ترتیب که یک تای چی کار در نیمه پایین بدن (پایین دیافراگم) انرژی متراکم و سنگینی را جمع آوری کرده و نگه می دارد و ریشه خود را نیز حفظ می کند ، که این نمادی از زمین است و همینطور در قسمت بالای بدن ، انرژی شفاف ، سبک و شناور را جاری و حفظ می نماید که نماد آسمان می باشد .
برخی ویژگی های ستاره شناسی تائو را نیز می توان با حرکات تای چی در تعامل دانست  ، مانند :" نگه داشتن ماه ، گام برداشتن به سمت هفت ستاره ، احترام به خورشید ، ستاره شمالی باعث بالا کشیدن می شود ، نوازش ماه و...   "
در تائو احترام به قوانین طبیعت و تخطی نکردن از آن بسیار اهمیت دارد . اساتید چنین عنوان کرده اند که درک ناقص از کلیه پدیده ها تنها به بی تعادلی می انجامد ، بدان معنا که اساتید تائو دائماٌ در حال رسیدن به درک بهتری از طبیعت و ریتم های طبیعت هستند و معتقدند اگر درک از طبیعت به صورت ناقص باشد و فقط قسمتی از آن درک شود ، این مسئله منجر به بی تعادلی می شود و همانطور که در کتاب ژوانگ ژی عنوان شده ،" فرد خردمند در تحلیل عواملی که خود در آن دخیل بوده است ، آنها را به صورت کلی به طبیعت نسبت نمی دهد و فقط به کاوش در درون خود می پردازد ."
تنها قانون هوشمند ، قانون طبیعت و قانون کلی جهان هستی است ، بنابراین بیشترین توجه تائو به علوم طبیعی است . در تای چی عملی که از درون به صورت خودجوش ظهور کند ، تنها نتیجه درک کامل اصول طبیعت است .
در تای چی با استفاده از طبیعت بدن و مهارت در برقراری تعادل ، می توان به جای آنکه بر حریف با استفاده از زور و فشار زیاد غلبه کرد ، وی را با ذکاوت بیشتر مغلوب  و تعادل را برقرار کرد . در تای چی مبارزه نیز براساس هدف برقراری تعادل و جاری کردن روح طبیعت انجام می گیرد و به همین دلیل است که معمولاٌ اساتید تای چی مبارزه را آغاز نمی کنند و از نیرو و حمله حریف استفاده می کنند.


متن از : استاد حامد کاتوزی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


هرگونه کپی برداری از این مطلب بدون مجوز کتبی پی گرد قانونی دارد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی