Tai Shan Temple - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Lama Temple - Photo By Hamed Katoozi
Forbidden City - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Purple Heaven Temple - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Mountain - Photo By Hamed Katoozi

پرینت

بایو الکترومغناطیس و مفهوم چی

بایو الکترومغناطیس و مفهوم چی

ترجمه مفهوم چی در سایر زبانها بسیار دشوار است. تعاریف مانند نیروی حیات، جوهر زندگی و مانند اینها بسیار استفاده شده است. در واقع چی همۀ آنها و هیچ کدام از آنهاست. یکی از محققین غربی چی را به این شکل تعریف می کند: آنچه تفاوت میان موجود زنده و مرده را ایجاد می کند است. برای زنده بودن چی باید در همه اجزاء بدن موجود باشد و برای حفظ سلامت در تعادل قرار داشته باشد. (Eisonberg;1995) بیشتر انسانها از وجود آن در خود آگاه نیستند شاید یکی از مهمترین دلایل آن وجود تعادل و تعامل شدید آنها با همه چیز است هنگامی که توازنی پایدار برقرار باشد وجود و عدم وجود هر چیزی از نظر محو می گردد. مانند طنابی که نیروهای برابر کشیده می شوند ولی چون تعادل برقرار است و حرکتی در طناب دیده نمی شود به نظر فاقد نیرو و کشش می آید. (Thurnell;2005)

پس از آنها که طب سنتی چین بسیاری از نشانه های به کارگیری طبی آنرا به غرب معرفی نمود. محققین و دانشمندان غربی همواره به دنبال توصیفی مطابق با دانش خود بودند. در سال 1998 دانشمندی به نام یانگ پیشنهاد داد که این مفهوم (چی) اشاره به پدیده بیوالکتریسیته دارد. (Yang;1998) از آنجا که پدیده های بیوالکتریکی با خواص الکترومگنتیک در علوم فیزیک بسیار با علوم غربی هماهنگ و قابل می نماید. این زمینه بسیار مورد استقبال قرار گرفت. البته شالیزار پیشرفت علوم فیزیک و تعاریف کوانتومی بسیاری در پدیده ها در فیزیک غیرقابل توجیه می نمودند. حتی پس اثبات ریاضی آنها همچنان در حد تئوری به آنها نگاه می شد تا آنکه با گسترش ابزار مبتنی بر آنها اندازه گیری های مختلف از این تعاریف امکانپذیر گردید.

به صورت خلاصه می توان گفت که آنچه تعریف میدان مغناطیسی (Magnetic field) می شود در واقع میدانی است که در اطراف هر هادی که جریانی از الکترون را در خود حرکت می دهد ایجاد می شود و مانند امواج صوتی پخش می شود. دانشمندی به نام Burr وجود این میدان را در اطراف پوست در فاصله کوتاه در سال 1972 نشان داد. washnis ثابت نمود که نه تنها حرکت الکترون ها که انتظام خطی مولکول های دوقطبی نیز می تواند این میدان را در هر ؟؟؟؟ ایجاد نماید. (Magnetism) قدرت میدان نیز با میزان نسبت مولکول های انتظام یافته ارتباط مستقیم دارد. چنانچه میدانی به صورت پایدار برقرار گردد، می تواند ایجاد تشعشعات الکترومغناطیسی نماید. این تشعشعات دارای طیف گسترده ای هستند. بسیار از وقایع که می شناسیم بخشی از طیف می باشند مانند نور مرئی، اشعه x، امواج رادیو و...

بر اساس نظریه پلانک هر ذره (فوتون) از تشعشعات الکترومغناطیسی مقدار مشخصی از انرژی را دارا هستند. همه موجود زنده به شکلی با این میدان ها و تشعشعات در ارتباط هستند و از آن متأثر شده و بر آن تأثیر می گذارند.

یکی از شناخته شده ترین آن ها پدیده فتوسنتز است که تبدیل تشعشعات الکترومغناطیسی طیف نور طبیعی در انرژی نهفته در قند می باشد. در بدن پستانداران نیز فعالیت قلب همواره با ایجاد امواج الکترومغناطیسی در ارتباط است. Boule و McFee در سال 1963 این پدیده را با قرار دادن سیم پیچ هایی با دور میلیون در اطراف قفسه سینه انسان اثبات نمودند. پس از آن دانشمندان زیادی از نقاط مختلف بدن وجود این میدان ها را گزارش نمودند. (1972 از Cohen) آنچه که امروزه تحت عنوان نوار مغزی یا قلبی می شناسیم نیز نتیجه درک همین پدیده در بدن انسان بوده است.

اما سئوالی که دانشمندان را برانگیخته است آن است حال این میدان ها و امواج چگونه اثر کرده و اندام ها چگونه از آن تأثیر می پذیرد؟ و یا این پدیده تنها عملکردی جانبی بوده و پیامد فعالیت های روزانه ارگان ها هستند؟ آیا مفهوم چی با این میدان الکترومغناطیسی موجود در بدن انسان مطابقت دارد. در اینجا به بعضی نظریات در این مورد اشاره می شود.

یکی از منابع چی در بدن انسان از والدین به خصوص مادر دریافت می شود. و جنین به جز یک اتصال خونی از طریق بند ناف ارتباط دیگری با مادر ندارد در حالیکه این پدیده که عواطف و اتفاقات ذهنی که مادر را تحت تأثیر قرار می دهد بسیار سریع تر از ارتباطات خونی تحت تأثیر می پذیرد مشابه اثر چی و حرکت آن و تأثیر میدان های الکتریکی عواطف در مغز و دستگاه عصبی می باشد.

پدیده فیزیکی به نام تشدید شومان وجود دارد که در واقع نوعی ارتعاش الکترومغناطیسی بین مولکول های یونیزه جو فوقانی و میدان مغناطیسی زمین است. بر اساس نظریه چی، یکی از منابع چی محیط اطراف است و چی در بدن انسان می تواند از چی موجود محیط تغذیه و از آن تأثیر پذیرد. و ساعت شبانه روز در میزان این تأثیرپذیری مؤثر هستند. بسامد ارتعاشات تشدید شومان دقیقاً با بسامد فرکانس های مغزی تالاموس و هیپوتالاموس که بر خواب و فعالیت های انسان تأثیرگذار است مطابقت دارد. در طی روز میزان تشدید شومان بیشتر است و طبق نظریه چی در طی روز جذب چی مؤثرتر از شب می باشد. بنابراین موارد همسانی چی و میدان های الکترومغناطیسی قوت می یابد. بر طبق این تشدید میزان اکسیژن یونیزه در طول روز بیشتر بوده و از آن جا که نقش تنفس در چی کنگ بسیار مهم می باشد و قدرت آن در روز بیشتر است نیز از دلایل دیگر پیشنهادی می باشد. یکی از نقاطی که فعالیت میدان های الکترومغناطیس زمین شدیدتر است دو قطب زمین می باشد. این موضوع نیز یکی از مشاهدات دانشمندان بوده است که فعالیت میدان های مغناطیسی بدن در قطبین قوی تر می باشد. مشاهداتی نیز از منظر بیولوژیک به این موضوع شده است. Fong Li-da در مطالعه ای نشان داد که استاد چی کنگ با تمرکز به چی قادر بود رشد باکتری هایی که محیط کشت آن ها را در دست می گیرد تغییر دهد (1983، Li-da) در مطالعاتی که پس از انجام تمرینات چی کنگ انجام می شود نیز نشان داد که میزان تشعشعات مادون قرمز در نقاطی که بر طبق نظریه چی به عنوان نقاط انتهایی مسیر چی محسوب می شوند افزایش می یابد.

بر طبق نظریه Fenton انجام فعالیت هایی مانند چی کنگ و تمرینات تای چی با هدف تأثیر بر تاندون ها و کشش های ایزوتونیک با ایجاد پدیده پیزوالکتریک باعث حفظ هدایت الکترومغناطیسی در بدن می گردد که این نظریه با ماهیت فعالیت چی سازگار می نماید. اما همچنان از نقطه نظر مشاهدات علمی نقاط ناشناخته زیادی در مورد ماهیت چی وجود دارد زیرا بیشتر پدیده های نام برده شده خود معلول هستند و تشخیص علت با ابزار کنونی در علوم پزشکی همچنان ممکن نخواهد بود و بسیاری از آزمایشات مورد نیاز نیز اخلاقی نیستند. آنچه می توان در حال حاضر گفت آنست که مفهوم چی در شرق با مفهوم میدان الکترومغناطیسی ناشی از فعالیت بیولوژیک (بیوالکترومغناطیس) مشابهت های فراوانی دارد و ارتباط نزدیکی بین دو مفهوم از نظر مشاهدات فیزیکی و بیولوژیک وجود دارد.

 

 

 

 

 

نوشته نیما محرم نژاد

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

هرگونه کپی برداری از این مطلب بدون مجوز کتبی پی گرد قانونی دارد

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی