پرینت

مفهوم جین Jin ( در تای چی و هنرهای رزمی)

مفهوم جین Jin ( در تای چی و هنرهای رزمی)

اگر در لغت نامه چینی به دنبال معنای کلمه جین بگردید ، احتمالا به تعریف واژگانی چون " لی چی " یا "چی لی " Li-Qi  ، Qi-Li  بر می خورید . "چی" انرژی بیوالکتریسیته یا انرژی زنده و پویا است ، در حالیکه "لی" قدرت ماهیچه ای است که به شکل فیزیکی ظهور می کند . بنابراین جین عبارت است از ظهور چی به صورت نیروی ماهیچه ای .

از لحاظ ساختار واژگان چینی ، جین را می توان به دو بخش تقسیم کرد :

1-     به معنای مسیر

2-    به معنای قدرت ماهیچه ای

پس می توان گفت جین یعنی "هدایت انرژی ماهیچه ای به سمت مسیری درست" . بدین منظور ذهن باید متمرکز باشد با ذهن متمرکز چی نیز قوی خواهد بود . وقتی این انرژی چی به صورت یک عمل فیزیکی نمایان شود ، ظهور آن بسیار قدرتمند و با نفوذ خواهد بود .

در چی کنگ رزمی چینی گفته می شود که : با استفاده از ذهن Yi  ، چی را هدایت کنید و به آن شکل دهید تا قدرت ظاهر شود . این امر به وضوح مشخص می کند که ، این ذهن است که وقوع عمل را آغاز می کند به همین علت به منظور داشتن جین قوی ، به سطح بسیار بالایی از تمرکز ذهنی نیاز است .

 

جین درونی

 

جین را می توان به دوگروه طبقه بندی کرد : 

-       جین درونی   Nei Jin

-       جین بیرونی    Wei Jin

Yi یا ذهنی که با هماهنگی با تنفس صحیح باعث هدایت چی می شود ، جین درونی نام دارد ، حرکت صحیح بدن که باعث ظهور چی به شکل یک عمل فیزیکی می شود ، جین بیرونی نام دارد . هنگامی که جین درونی و بیرونی به خوبی با یکدیگر هماهنگ باشند ، اتحاد درون و بیرون شکل می گیرد .

سبکهای مختلف هنرهای رزمی چینی از روشهای متفاوتی برای نشان دادن جین استفاده می کنند ، برای مثال ، سبک پنجه ببر بیشتر به جین سخت می پردازد در حالیکه سبک درنای سفید بر جین سخت-نرم و تای چی چوان بیشتر بر جین نرم تأکید دارد . با این وجود تئوری های اصلی استفاده از ذهنYi جهت هدایت چی و ظهور آن در همه سبکها ثابت است .

در حالت کلی جین را می توان ، با توجه به کاربردی که دارد به دو دسته تدافعی ، و تهاجمی تقسیم کرد . (البته حالت های دیگری از جین نیز وجود دارد که نه تدافعی است و نه تهاجمی ، اما معمولا این دو دسته اصلی مورد بررسی قرار می گیرد ) در نهایت کاربرد جین به موقعیت های مختلف بستگی دارد .

 

تئوری جین درونی :

در قبل گفتیم که انرژی چی را معمولا به صورت انرژی بیو الکترومغناطیس در نظر می گیرند ، پس ظهور آن در ماهیچه ها (جین) نیز از همین جنس است ، در این صورت می توانیم  قانون اهم را در مورد جین بنویسیم و تفسیر کنیم . از طریق قانون اهم می توان تفسیر خوبی برای ظهور جین داشت ، وقتی ذهن قوی باشد قدرت ظاهر شده نیز قوی و متمرکز خواهد بود .

قانون اهم :               V=IxR

                     اختلاف پتانسیل الکتریکی    V

                                       شدت جریان          I

                               مقاومت (عضلانی)       R

از این فرمول می توان فهمید که اختلاف پتانسیل با شدت جریان ، نسبت مستقیم دارد ، بدین معنی که هر اندازه اختلاف پتانسیل الکتریکی بیشتر باشد ، شدت جریان بیشتر خواهد بود . بنابراین ذهن که عامل اصلی ایجاد اختلاف پتانسیل است هرچه قوی تر و با تمرکز بیشتری عمل کند شدت جریان (چی) قوی تر بروز خواهد کرد . برای داشتن ذهنی قوی می توان از مراقبه های ساکن کمک گرفت و از این طریق می توان کنگ فو تمرکز ذهنی را تمرین کرد .

همیشه به یاد داشته باشید که وقتی تئوری تای چی در عملکرد های فرمهای تای چی چوان اعمال می شود ، تای چی ذهن شماست ، این ذهن همان نهایت برتر است . ذهن می تواند ورای مرزهای زمان و مکان حرکت کند ، این ذهن ذهنی پویا و خلاق است و تنها چیزی است که ما را از حیوانات متمایز می کند ، بنابراین در تای چی چوان رشد ذهن همیشه جزو اولویت های اصلی تمرینات است و کلید افزایش قدرت ذهن و تمرکز مراقبه های ساکن است .

در جوامع غربی ، اغلب تای چی چوان را مراقبه متحرک می خوانند. یکی از علت های این امر آن است که وقتی تای چی تمرین می کنید ، با استفاده از ذهن متمرکز خود و تصور یک حریف فرضی ، چی را در دست ها و پاها هدایت کرده تا جین ظهور کند ، بدین منظور بدن باید نرم و رها و آرام باشد . تنها در این صورت است که چی می تواند بدون رکود جریان پیدا کند . کلید رها نگه داشتن بدن ، حفظ حرکات در مفاصل است ، در این صورت نیروی جین از پاها آغاز شده ، توسط کمر کنترل می شود ، به وسیله قفسه سینه و ستون فقرات شکل می گیرد و در نهایت در دستها ظاهر می شود . از این پروسه می توان فهمید که بدون داشتن بدنی نرم و رها ، تای چی چوان معنی واقعی و کلیه اصول اساسی خود را از دست خواهد داد . همانطور که قبلا گفته شد ، تنفس شکمی معکوس راهی طبیعی برای ظهور قدرت فیزیکی است . هر زمان که می خواهید انرژی خود را به شکل قدرتی فیزیکی در ماهیچه ها نشان دهید ، مثل هل دادن یک ماشین یا بلند کردن جسمی سنگین ، خواهید دید که به صورت ناخوداگاه ، تنفس از حالت معمولی به تنفس معکوس تغییر شکل می یابد . اگر می خواهید قدرت خود را به سطوح بالاتر افزایش دهید ، باید بدانید که چگونه دریچه مینگ من را باز کرده و چی را در طول ستون فقرات به پیش برید و سپس آن را از دریچه Dazhui به سمت دست ها هدایت کنید . به این کار گردش چی در طول ستون فقرات گفته می شود .

 

تئوری جین بیرونی :

پنج عامل اصلی وجود دارد که جین را تحت تأثیر قرار می دهند . این پنج عامل عبارتند از : 

دستها (Shou) ، چشمها (Yan) ، بدن (Shen) ، تکنیک (Fa) و گام برداشتن (Bu)

به عبارتی دیگر موفقیت شما در ظهور جین به نحوه ظهور آن در دست ها ، آگاهی شما از وجود خود (که اغلب به چشمها مربوط می شود) ، نحوه ذخیره سازی جین در بدن و نحوه اجرا شدن تکنیک ها و همینطور قاطعیت و مهارت شما از گام برداشتن ، بستگی دارد . با استفاده از این عوامل ، هزاران سبک به وجود آمد که همه آنها به سه دسته : سخت ، سخت-نرم ، نرم  تقسیم شدند .

جهت ظهور جین قدرتمند باید ریشه ای محکم داشت ، این امر به خصوص برای سبکهایی که جین در آنها از ریشه آغاز می شود اهمیت دارد . همچنین باید بدانید که چگونه کمانهای بدن را درست تنظیم کنید تا ذخیره جین به حداکثر میزان خود برسد . این امر مشابه روالی است که برای پرتاب نیزه در مسابقات المپیک به کار می رود ، اگر بتوان جین را در شش کمان بدن ذخیره کرد ، نیزه بسیار دور پرتاب خواهد شد . به همین علت است که تمام سبکهای هنرهای رزمی چینی سبک خاص خود را برای تمرین دارند و اغلب نکات کلیدی را به صورت یک راز نگه می دارند . البته با وجود آنکه متدهای تمرین متفاوت است ، اما دائو که اتحاد دنیای درون و بیرون است ، در تمام سبکها مشترک است .

 

برای نتیجه گیری ، تئوری جین درونی به ما می گوید چگونه "ذهن" می تواند باعث بروز بهینه "چی" شود  و تئوری جین بیرونی می گوید که چگونه "چی" به شکل صحیح به نیروی رزمی تبدیل شود .

 

تئوری جین سخت ، جین سخت-نرم  و جین نرم :

 

جین سخت ، به تمرینات جین بیرونی می پردازد ، قدرت بدن فیزیکی و ظهور این قدرت دو موضوع اصلی در این نوع از سبکها هستند .

در جین  سخت – نرم به منظور ارتقا جین به سطوح بالا باید یک ذهن متمرکز ، چی را از دست ها و پاها هدایت کند .

 در حین اجرای جین نرم ، ذهن باید به حداکثر میزان تمرکز خود برسد ، تا این که چی بتواند بسیار قوی تر از دو نوع دیگر جین هدایت شود. و حملات با جین نرم بیشتر بر ضربه به نقاط حساس حریف تأکید دارند .

در حین اجرای جین سخت ، حتی اگر تمرکز بالایی داشته باشید ، فشار بدن فیزیکی باعث راکد شدن گردش چی خواهد شد (چون مقاومت عضلانی افزایش پیدا کرده و چی نمی تواند جاری شود ) در این صورت قدرت نفوذ نخواهد کرد . اگر ضربه ای به شما با جین سخت زده شود ممکن است چندین متر پرتاب شوید ، اما آسیب داخلی نمی بینید ؛ در صورتی که اگر ضربه ای با جین نرم به شما زده شود ، ممکن است از جای خود حرکت نکنید اما احتمالا ارگانها و اندامهای داخلی شما آسیب می بینند .

در حین اجرای جین سخت-نرم ، ابتدا باید سعی کنید که رها باشید تا ذهنYi بتواند چی را به سمت دستها و پاها هدایت کند . به محض اینکه چی به این مناطق رسید ، باید بدن را منقبض کرده و با استفاده از ذهن متمرکز شده ، جین را به سمت هدف هدایت کرد ، این جین با نفوذ تر از جین سخت است ، گفته می شود که نیمی از این جین که وارد بدن می شود ، به ارگانهای داخلی بدن صدمه می زند و نیمی از آن به ساختار فیزیکی بدن لطمه می زند .

به خاطر تمرکز بسیار زیاد ، چی قدرتمند  ، سرعت بالا ، نفوذ بسیار عمیق ، جین نرم در حملات و ایجاد شوک به ارگانهای داخلی استفاده می شود و بسیار قدرتمند تر از انواع دیگر جین است ، با این وجود رسیدن به این سطح کار ساده ای نیست و نیازمند تمرین و ممارست بسیار زیادی است ، حتی در زمانهای گذشته اساتید کهن سال و خبره می توانستند به این سطح برسند .

 به علت خطرناک بودن این نوع ضربات ، اغلب اساتید محل 108 حفره (نقطه حساس) بدن را به صورت یک راز نگه می داشتند و تنها به هنرجویان معتمد و قدیمی خود یاد می دادند .

 

در مورد سبک های نرم و سخت ، فرمول توان را نیز می توان ذکر کرد تا این تفاوت ها را از نظر اعمال نیرو در ضربات بررسی کرد :

 

P =  توان یا نتیجه نیرو

 I   = شدت جریان یا انرژی "چی"

R  = مقاومت یا انقباض عضلانی

 

توضیح نمودار فوق به این شکل است که :

در سبکهای سخت با افزایش انقباضات عضلانی R  ، توان P ، افزایش می یابد ، اما طبق قانون اهم میزان شدت جریان کاهش می یابد 

                                     V=IxR

                                          V/R=I                                          

در سبکهای نرم با افزایش شدت جریانI  ، توان P افزایش می یابد و در ضمن برای این منظور مقاومت عضلانی کاهش می یابد ، در این سبکها چون شدت جریان I توان 2 دارد میزان توانP به صورت تصاعدی افزایش یافته و نیروی قوی تری اعمال خواهد شد .

در سبکهای نرم –سخت ،  ابتدا با رهایی عضلات R ، شدت جریان I را افزایش داده و همینطور در لحظه آخر با انقباض یکباره ماهیچه ها ، مقاومت عضلانی R  را نیز افزایش می دهند ، به این ترتیب توان P افزایش می یابد .

 

تفاوت جین Jin و لی Li :

لی Li در چینی به معنای زور و قدرت عضلانی است و یا نیرویی که از انقباضات عضلانی ایجاد می شود . اما جین به معنای نیرویی است که با عدم وابستگی مطلق به عضلات اعمال می شود .

یکی دیگر از تفاوت های جین و لی این است که لی از عضلات و استخوان ها اعمال می شود ، در حالیکه جین در شرایط مکانیکی بیشتر از تاندونها اعمال می شود و توسط چی پشتیبانی و تغذیه می شود که این انرژی نیز در دان تین یا مکان های خاصی در بدن تولید می شود .

به دلیل آنکه در اعمال جین بیشتر فشار روی تاندونها است ( البته تفکیک این نیرو از عضلات کار نسبتاً مشکلی است )  ، فیبر های عضلانی می توانند رها باشند تا انرژی چی بتواند جاری شود . در ضمن تاندونها خاصیت ارتجاعی بیشتری دارند و می توان نیروی آنها را به سرعت تغییر جهت داد .

تفاوت های دیگر جین و لی را می توان به موارد زیر عنوان کرد :

-       لی Li ، شکل و جهت و فرم مشخصی دارد ، در حالی که جین Jin بی شکل و بدون فرم است .این بدان معناست که لی قابل روئیت است اما جین را می شود احساس کرد .

-       لی Li ، مستقیم و تیز است ، در حالی که جین Jin دورانی و نرم است .

-       لی Li ، راکد و لحظه ای است ، در صورتی که جین Jin ، جاری ، مواج و رها است و قابلیت کنترل بیشتری را دارد .

-       با اعمال لی Li ، نیروی پراکنده و پخش می شود ، در حالیکه با اعمال جین Jin نیرو متمرکز و جمع می شود .

-       لی Li ، کُند است ، اما جین Jin تیز ،برنده و سریع است .

-       لی Li ، شناور در سطح است ، اما جین Jin در عمق ناپدید می شود و قابل رؤیت نیست .   

 

 

دکتر یانگ جوینگ مینگ

ترجمه و تنظیم استاد کاتوزی

 

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

هرگونه کپی برداری از این مطلب بدون مجوز کتبی پی گرد قانونی دارد