پرینت

آیین نامه آزمون تای چی سبک چن

آزمون سطح : زرد

 • ایستادن صحیح (حالت ووچی)‏
 • استقرارهای پایه:‏ ‏1-استقرارگونگ بو 2-استقرارمبو 3-استقرارپوبو 4-استقرارشی ‏بو ‏‎ ‎‏5-استقرار شی یه بو 6- دولی بو
 • تمرینات تعادلی ، دو حرکت :‏ ‏1- شکار ببر 2-ایستادن لک لک
 • اجرای گامهای پایه:‏ ‏1-شکارببر2-گام تای چی
 • اجرای فرم 5 مقدماتی (دن بيان) بدون سلاح تای چی چوان

آزمون سطح : سبز  

 • ایستادن صحیح (حالت ووچی) ‏
 • تمرینات تعادلی:‏ ‏ 1- شکار ببر 2-ایستادن لک لک  3- سینی از جلو 4- سه ‏شاخه از جلو ‏
 • اجرای فرم 9 حرکتی بدون سلاح تای چی چوان ‏

آزمون سطح : آبی   

 • ایستادن صحیح (حالت ووچی) ‏
 • تمرینات تعادلی: ‏ ‏1-سینی از جلو 2-سه شاخه از جلو 3-قلاب پیچشی 4-سینی ‏از پهلو
 • اجرای گامهای پایه :‏ ‏ 1- گام دور کردن میمون 2- گام درو کردن 3- تبدیل گونگ ‏بو به شی بو 4- بیرون کشیدن سوزن از کف دریا 5- تبدیل باز ‏کردن بال درنا 6- تبدیل نواختن گیتار 7- گام دفاع و ضربه در ‏زاویه 45 درجه
 • اجرای فرم 18 حرکتی بدون سلاح تای چن تايچی چوان و تسلط به اجرای فرمهای کوتاه بدون سلاح تای چی چوان ‏‏

آزمون سطح : بنفش  

 • ایستادن صحیح (حالت ووچی) ‏
 • تمرینات تعادلی ، سه حرکت  :‏ ‏1- قلاب پیچشی  2- شاخه پیوسته از جلو 3- سینی از پهلو
 • اجرای گامهای پایه :‏ تبدیل گونگ بو به شی بو 2- تبدیل باز کردن بال درنا  ‏ ‏3-بیرون کشیدن سوزن از کف دریا 4- گام دفاع و ضربه در ‏زاویه 45 درجه
 • روشهای گرفتن شمشیر(جی ین) در استقرارهای مختلف (جی بین گونگهای جی ین تای چی‎) ‎
 • اجرای هفت فرم مقدماتی جی ین تای چی و تسلط به اجرای فرمهای کوتاه پایه و فرم 39 حرکتی بدون سلاح تای چی چوان ‏یا اجرای فرم چن تای چی  نسل سوم بدون سلاح

آزمون سطح : قهوه ای  

 • ایستادن صحیح (حالت ووچی) ‏
 • تمرینات تعادلی ، سه حرکت  :‏ ‏1- شاخه پیوسته از جلو 2- فرشته 3- برانکارد
 • اجرای گامهای پایه :‏ تسلط به اجرای گام‌های پایه و تبدیل آنها به هم
 • اجرای فرم 18 حرکتی با سلاح شمشير باريك (جی ین) چن ‏تای چی چوان ‏
 • ‎اجرای فرم 13 حرکتی با شمشير پهن (دائو جی ین) چن تای ‏چی چوان ‏
 • ‏اجرای فرم 42 حرکتی استاندارد مسابقه اي چن تای چی ‏چوان ‏‏‏

آزمون سطح : قرمز  

 • ایستادن صحیح (حالت ووچی) ‏
 • تمرینات تعادلی و قرار گرفتن در نشست مبو حدود 5 دقیقه
 • اجرای گامهای پایه :‏ تسلط به اجرای گام‌های پایه و تبدیل آنها به هم
 • اجرای فرم "لائوجيا ئي لو" بدون سلاح چن تای چی چوان و تسلط به فرمهای کوتاه پایه بدون سلاح و با سلاح(جی ین و دائو) چن تای چی چوان ‏‏-یا اجرای فرم چن تای چی جی ین با سلاح نسل سوم  تای چی
 • اجرای سه فرم توی شو تک دستی ‏ ‏

 

آزمون سطح : مشکی  

 • ایستادن صحیح (حالت ووچی) ‏
 • تمرینات تعادلی به طور کامل
 • اجرای گامهای پایه :‏ تسلط به اجرای همه گام‌های پایه و تبدیل آنها به هم
 • اجرای فرم 56 حرکتی استاندارد مسابقه اي چن تای چی چوان ‏
 • سه فرم توئی شو دو دستی