پرینت

چی کنگ

آشنایی با چی کنگ :
چی کنگ علم بسیار وسیع و هنر اصیل حفظ سلامتی و درمان در چین است که از شاخه ها و سبک های مختلفی تشکیل شده است .
چی کنگ از دو واژه "چی" و  "کنگ" تشکیل شده است که برای تعریف دقیق تر این هنر نیاز به تعریف آنها داریم .
" چی "chi . Qi
انرژی "چی " به معنی انرژی است که درکل کائنات جاری است و آن ها را تغذیه می کند ؛ در بدن انسان نیز به صورت انرژی کالریک وجود دارد که ازمواد غذایی و تنفس در بدن انسان به وجود می آید . محققان و مدرسان نوین چی کنگ و پزشکان معاصر معتقدند که این انرژی در بدن انسان همان انرژی حاصل از سوخت ساز مواد غذایی و هوا است که باتوجه به قوانین فیزیک این انرژی می تواند به صورت های مختلف تبدیل شود ، در چی کنگ این انرژی بیشتر به صورت الکترومغناطیس در نظر گرفته می شود و به همین دلیل به آن انرژی "بایو الکترومغناطیس" هم می گویند . علت این که آن را به صورت الکترومغناطیس در نظر می گیرند این است که معتقدند سیستم عصبی ما از این صورت انرژی تغذیه می کند و همچنین الکترومغناطیس یکی از چهار نیروی بنیادی فیزیک می باشد .
این انرژی در آسمان و زمین و تمام طبیعت جاری است ، اما در علم " چی کنگ" معمولا به مطالعه انرژی درون بدن انسان می پردازند .
در غرب نیز دانشمندان با مطرح شدن نظریه کوانتوم و استرینگ تئوری بر این باور هستند که کل کائنات از انرژی تشکیل شده و مواد نیز صورت های مختلف انرژی هستند ؛ همینطور در علم پزشکی نوین نیز توانسته اند از میدانهای انرژی درون بدن انسان تصویر برداری کنند و در سراسر جهان امروزه روی این مسائل از جمله مریدین ها یا کانالهای انرژی انسان ؛ تاثیرات این انرژی روی ارگانهای درونی بدن و خواص پیزوالکتریک سلولهای بدن انسان تحقیقات بسیاری انجام شده که منتهی به ورود این علوم در بالاترین سطوح علمی دانشگاه ها و مراکز پزشکی جهان شده است .

"کنگ " kong , gong
"کنگ" که در زبان چینی گاهی به صورت "کنگ فو" نیز به کار می رود ؛ به معنی رسیدن به مهارت و تسلط در هنری با تمرین و ممارست بسیار و صرف زمان و تلاش زیادی می باشد . این واژه در مورد تمامی هنر ها در چین بکار می رود مانند کنگ فوی خوشنویسی یا کنگ فوی نقاشی و..

پس "چی کنگ " یعنی رسیدن به مهارت و تسلط در کنترل انرژی "چی" با تمرین و ممارست و تلاش بسیار و به مجموعه علومی اطلاق می شود که سعی در مطالعه و بررسی و مهارت یابی در میدان های انرژی انسان را دارد .
"چی کنگ " شامل بخش های مختلفی می باشد مثل تمرینات فیزیکی ؛ تمرینات ذهنی مختلف ؛ ماساژها ؛ طب گیاهی و تغذیه و ...
یکی از ویژگیهای "چی کنگ " تاکید آن بر تنفس است که متنوع ترین انواع تنفس میان سبکهای درونی متعلق به این رشته می باشد ؛ تا جایی که چی کنگ را هنر تسلط بر تنفس نیز می خوانند . که همین امر تنفس خواص بسیار مفیدی را در سلامت جسمی و روانی  در بر دارد .
اما از لحاظ فیزیک حرکتی به دو بخش اصلی تمرینات نای دان  و تمرینات وای دان   تقسیم می شود
تمرینات " وای دان"   Wai Don
به معنی اکسیر بیرونی است و به حرکات فیزیکی تر و بیرونی تر چی کنگ گفته می شود که با فعالیت های فیزیکی سعی در تقویت فیزیک بدنی و  به چرخش در آوردن انرژی در انسان دارد و بخش فیزیکی این تمرینات بیشتر از حرکت ذهنی آن است .
تمرینات "نای دان " Nai Don
به معنی اکسیر درونی است و به حرکات درونی و ذهنی چی کنگ اطلاق می شود که شامل تمرینات مراقبه ای مختلف ذهنی است که حرکت فیزیکی کمتری دارند .

چی کنگ همچنین به دلیل قدمت و اصالتی که دارد جزو امن ترین و کم خطر ترین سبکهای درونی می باشد که خود شامل 4 بخش مختلف می باشد . چی کنگ سلامت بخشی ؛ چی  کنگ رزمی  ؛ چی کنگ درمانی و چی کنگ عرفانی  ، لازم به ذکر است کسب تجربه و تخصص در هریک از بخش های فوق نیازمند سالها تمرین و ممارست مستمر می باشد .
این هنر امروزه مورد تایید دانشگاه ها و مراکز طب کل نگر در ایران و سراسر کشور های جهان می باشد ، همچنین چی کنگ و تای چی به عنوان روش های درمانی آلترناتیو در سازمان بهداشت جهانی به ثبت رسیده اند . همچنین تحقیقات مختلفی در مورد ارتقا بهبود و سلامت افراد در مراکز معتبر تحقیقاتی جهان انجام شده که همگی نشانگر تاثیرات مثبت این هنر بر سلامتی افراد است .