Tai Shan Temple - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Lama Temple - Photo By Hamed Katoozi
Forbidden City - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Purple Heaven Temple - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Mountain - Photo By Hamed Katoozi

پرینت

تای چی چوان

آشنایی با تای چی چوان :
تای چی چوان یا  نهایت برتر , یکی از زیبا ترین و محبوب ترین هنر های رزمی در چین و کل جهان است .
در حقیقت ، تای چی یکی از سیستمهای نرم و درونیِ هنر رزمی ووشو یا کنگ فوی چینی می باشد .
 این هنر که با نگرش عمیق فلسفی شکل گرفته با کمک ایجاد چرخش انرژی در انسان و تخلیه انرژی درونی یعنی انرژی "چی" یا انرژی بایو الکترومغناطیس درون بدن انسان ، یکی از قدرتمند ترین سبکهای رزمی در جهان می باشد . در این هنر عضلات نقش زیادی ایفا نمی کنند ویک تای چی کار سعی در رها کردن کل بدن دارد تا این انرژی بتواند در بدن جاری شود و در موقع مناسب بتوان از آن برای دفاع یاحمله استفاده کرد .
تای چی چوان روش مشت زنی یا هنر رزمی است که بر اساس مفاهیم فلسفی آن سعی در به تعادل رساندن همه چیز دارد  که در حقیقت نماد یین و یانگ محصول این فرایند است . " تای چی" در فلسفه تائو به معنای فرآیندی است که "ووچی" را به "یین و یانگ" تبدیل می کند و تای چی چوان هنر رزمی است که بر اساس این مفهوم عمیق و فلسفی بنا شده است . اساتید تائو صدها سال پیش با معرفی تای چی در حقیقت هنر رزمی را معرفی نمودند که هماهنگ با ریتم های طبیعت و قوانین حاکم بر طبیعت باشد تا در سطوح بالا نیز منتهی به ادراک طبیعت گردد .
 تای چی ابتدا بدن را متعادل می سازد , سپس انرژی درونی انسان , ذهن , تنفس عواطف ,  طبیعت و روح را متعادل می سازد .
هنر رزمی تای چی چوان بر اساس 13 الگوی اصلی شکل گرفته که این 13 الگو عناصر شکل دهنده طبیعت و عناصر اولیه جهان هستند که اساتید کهن این رشته با مطالعه عمیق روی خواص این عناصر کاربردی رزمی یافتند که با طبیعت هماهنگ باشد . از این 13 الگو ، 8 الگو مربوط به 8 نوع جین ، یا  هشت نوع ضربه و دفاع مختلف با تخلیه انرژی درونی می باشد که از تئوری 8 سه خطی ئی چینگ الهام گرفته شده است و 5 الگوی دیگر آن مربوط به 5 نوع حرکت استراتژیک در تای چی می باشد که از تئوری 5 عنصر الهام گرفته شده است .  به همین دلیل می گویند تای چی باعت هماهنگی انسان با طبیعت می شود که در فلسفه وجودی انسان نیز این امر قرار دارد.
اما امروزه به دلیل خواص بسیار زیاد این رشته و تاثیراتی که در تنظیم میدان انرژی و به دنبال آن تقویت جسم و روح دارد به عنوان هنر سلامت زیستن  در سطح جهان مطرح است .تای چی به عنوان هنری زیبا با تاکید بر جنبه هنریِ آن در تمام سنین و شرایط تمرین می شود و امروزه کاربرد رزمی آن استفاده کمتری دارد .
تای چی چوان دارای  5 سبک رزمی می باشند که عبارتند از : یانگ ؛ چن ؛ وو ؛ سان ؛ هاو
در مورد بخش رزمی تای چی ، قابل ذکر است که این هنر بخش های رزمی مختلفی دارد که عبارتند از  
- دوی لین :  به مبارزات نمایشی دو یا چند نفره می گویند که به صورت قرار دادی و از پیش تعیین شده اجرا می شود و نفرات فقط تکنیک های رزمی دفاع و حمله را روی یکدیگر نمایش می دهند .
- چین نا : به این روش به اصطلاح دفاع شخصی نیز گفته می شود که با استفاده از تکینیک های رزمی هر سبکی طراحی می شود که شامل تکنیک های قفل مفصل و شناخت نقاط حساس بدن می باشد . این نوع مبارزه به دلیل خطر ناک بودن اجرای آن  در مراکز آموزشی صرفا به صورت تمرینی کار می شود .
تویی شو :  تویی شو در لغت به معنای دفاع مانند آب می باشد ، بخش مبارزات حسی و درونی تای چی است که مبتنی بر استفاده از انرژی چی می باشد ، در این مبارزات حریفان دائماٌ در حال شناخت یکدیگر هستند به همین دلیل به آن هنر شناخت حریف هم می گویند که این هنر موجب تجربیاتی در شناخت می شود که در تمام زندگی قابل استفاده است .
این نوع مبارزه با استفاده از حس و انرژی درونی صورت می گیرد و مانند شنیدن و پاسخ دادن ، دو مبارزه دائماً در حال تمرکز بر نیروی درونی یکدیگرند و زمانی که یکی از حریفان اعمال نیرو می کند . طرف مقابل به اصطلاح در حال شنیدن و هدایت نیروی حریف است و زمانی که نیروی حریف اعمال شد طرف دیگر به پاسخ دادن و یا اعمال نیرو می پردازد .تا جائیکه یکی از حریفان از موقعیت استفاده کرده و تعادل نفر مقابل را بر هم بزند . این نوع مبارزه به دلیل این که افراد به صورت حسی در حال سنجش نیروی یکدیگرند ، شم مبارزاتی را بالا برده و باعث تقویت نیروی درونی می شود . برخی معتقدند ، تویی شو ریشه و منشا پیدایش ورزش جودو می باشد .
تویی شو کاملاً تحت قوانین بین المللی انجام می پذیرد و بدون خطر و آسیب دیدگی است و در حال حاضر مسابقات تویی شو در سطوح مختلف برگزار می شود که موسسه ورزشی ووشو و  مطالعات انرژی درونی ایران به صورت فعال در این مسابقات شرکت می کند ؛ اولین مدالهای جهانی تویی شو در تاریخ ورزش ایران نیز متعلق به استاد کاتوزی مدیراین موسسه می باشد .
تمرینات تویی شو نیز مانند دیگر سبکهای رزمی فرمهایی دارد که به صورت دو نفره اجرا می شود و کمک به ایجاد مهارت در شناخت حریف و حفظ مرکز ثقل خود می کند و حریفان چرخش انرژی و تبادل آن را نیز تجربه می کنند .