پرینت

تویی شو

آشنایی باتویی شو :
  تویی شو در لغت به معنای دفاع مانند آب می باشد ، بخش مبارزات حسی و درونی تای چی است که مبتنی بر استفاده از انرژی چی می باشد ، در این مبارزات حریفان دائماٌ در حال شناخت یکدیگر هستند به همین دلیل به آن هنر شناخت حریف هم می گویند که این هنر موجب تجربیاتی در شناخت می شود که در تمام زندگی قابل استفاده است .
این نوع مبارزه با استفاده از حس و انرژی درونی صورت می گیرد و مانند شنیدن و پاسخ دادن ، دو مبارزه دائماً در حال تمرکز بر نیروی درونی یکدیگرند و زمانی که یکی از حریفان اعمال نیرو می کند . طرف مقابل به اصطلاح در حال شنیدن و هدایت نیروی حریف است و زمانی که نیروی حریف اعمال شد طرف دیگر به پاسخ دادن و یا اعمال نیرو می پردازد .تا جائیکه یکی از حریفان از موقعیت استفاده کرده و تعادل نفر مقابل را بر هم بزند . این نوع مبارزه به دلیل این که افراد به صورت حسی در حال سنجش نیروی یکدیگرند ، شم مبارزاتی را بالا برده و باعث تقویت نیروی درونی می شود . برخی معتقدند ، تویی شو ریشه و منشا پیدایش ورزش جودو می باشد .
تویی شو کاملاً تحت قوانین بین المللی انجام می پذیرد و بدون خطر و آسیب دیدگی است و در حال حاضر مسابقات تویی شو در سطوح مختلف برگزار می شود که موسسه ورزشی ووشو و  مطالعات انرژی درونی ایران به صورت فعال در این مسابقات شرکت می کند ؛ اولین مدالهای جهانی تویی شو در تاریخ ورزش ایران نیز متعلق به استاد کاتوزی مدیراین موسسه می باشد .
تمرینات تویی شو نیز مانند دیگر سبکهای رزمی فرمهایی دارد که به صورت دو نفره اجرا می شود و کمک به ایجاد مهارت در شناخت حریف و حفظ مرکز ثقل خود می کند و حریفان چرخش انرژی و تبادل آن را نیز تجربه می کنند .
تویی شو ( Tui Shou) یا (Push Hand) بخشی بسیار مهم از تای چی چوان است که طبق مکتوبات موجود از زمان چن وان تینگ در تمرینات تای چی و بخصوص بخش رزمی آن وجود داشته است .
همانطور که در تمامی سبک های رزمی نحوه شکل گرفتن فرمهای رزمی به جهت تمرینات تکنیک های رزمی بوده در تویی شو نیز هدف اصلی این بوده که تکنیک های تای چی را بتوان به صورت دونفره تمرین کرد ، تا در تمامی آنها مهارت لازم پیدا شده و مبارزها بتوانند به طور صحیح و به جا در مبارزه از آنها استفاده کنند ، اما تفاوتهایی نیز در تویی شو نسبت به فرمهای رزمی دیگر موجود است که آن را منحصر به فرد می کند ، در تویی شو دو بخش اصلی وجود دارد :
 - فرمهای تویی شو  و  - مبارزات تویی شو  
در فرمهای تویی شو که خود به بخش های زیر مجموعه های مختلفی نیز تقسیم می شود ، تکنیکهای رزمی تای چی به صورت دو نفره و نسبتاٌ آهسته انجام می شود ، در این فرمها که دستها کاملاٌ به هم متصل و چسبیده است ، دو مبارز دائما در حال شناخت یکدیگر هستند ، در سطوح ابتدایی این شناخت شامل درک فیزیکی و تسلط در سطوح مختلف فیزیکی می باشد ، دو مبارز دائما در حال شناخت زوایای مختلف دفاع و ضربه و کمانهای بدن یکدیگر و همینطور درک مفهوم ریشه داشتن از لحاظ فیزیکی و درک مرکز ثقل هستند . اما در سطوح بالاتر دو مبارز در حال درک و شناخت میدان انرژی خود و دیگری هستند ،  این تمرینات همینطور به طور پیوسته ادامه می یابد تا جایی که مبارزین تویی شو به درک خوبی از میدان انرژی می رسند و حتی می توانند حرکات حریف را پیش بینی کرده و مقصود وی را حدس بزنند .
در بالاترین سطوح تویی شو وقتی دو استاد با هم مبارزه می کنند ، از نگاه یکدیگر می توانند قصد و نیت حریف را تشخیص داده و عکس العمل لازم را بروز دهند .
تویی شو نیز مانند بقیه بخش های ووشو و به خصوص تای چی ، مبنی بر دفاع است و شعار تویی شو استفاده از نیروی حریف می باشد ؛ در یکی از رساله های تای چی چنین آمده است :
" با درک به موقع انرژی است که می توانید با 4 اونس بر 1000 پوند غلبه کنید "
این بدان مفهوم است که اگر درک صحیحی از انرژی و مرکز ثقل داشته باشید ، با نیرویی بسیار اندک و فقط با تغییر جهت دادن آن می توانید نیروهای بسیار زیادی را خنثی کرد و از همان نیرو بر علیه خودش استفاده کرد . در حقیقت تویی شو بر این اصل مبتنی است به همین دلیل ، نیروی عضلانی و اندام مبارز ها چندان در تویی شو اهمیت ندارد .