پرینت

کتاب ها و جزوات

بخش انتشارات موسسه در حال حاضر بیشتر زمان خود را به تدوین و ترجمه مقالات و مکتوبات آموزشی تای چی و چی کنگ اختصاص داده است . اما بیش از 1 سال است که استاد کاتوزی در حال تالیف کتاب جامعی در خصوص تای چی هستند ، امید است به زودی این کتاب آماده شده و در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد .

لازم به ذکر است در طول دروه های تخصصی چی کنگ و تویی شو و تئوری تای چی ، جزواتی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد که مختص به هنر جویان دوره ها می باشد .