Tai Shan Temple - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Lama Temple - Photo By Hamed Katoozi
Forbidden City - Photo By Hamed Katoozi
Bamboo Jungle - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Purple Heaven Temple - Photo By Hamed Katoozi
Wudang Mountain - Photo By Hamed Katoozi

پرینت

تدریس خصوصی و نیمه خصوصی

موسسه ورزشی ووشو و مطالعات انرژی درونی ایرانیان ، برای علاقه مندانی که به هردلیل نمی توانند در کلاسهای عمومی شرکت کنند ، شرایطی را فراهم کرده است تا هنرجویان بتوانند تحت پوشش موسسه از مربیان و اساتید مجرب این مجموعه به صورت خصوصی و نیمه خصوصی بهره ببرند .
شایان ذکر است ، هنرجویانی که از اساتید این مجموعه جهت کلاس خصوصی یا نیمه خصوصی استفاده می کنند ، علاوه بر فراگیری تای چی در شرایط مطلوب خود ، همچنان تحت پوشش سیاستهای کلی موسسه هستند و امکان دریافت مدارک فنی ، نشان ها و شالبندهای ووشو ، ادامه مسیر پیشرفت تا قهرمانی ، مربیگری یا داوری را دارند  و کاملا تحت قوانین و آیین نامه های آموزشی فدراسیون ووشو آموزش می بینند .
این تمهیدات جهت ساماندهی به نحوه آموزش خصوصی و رسیدگی به وضعیت این کلاسها و رفاه حال هنرجویان فراهم شده است ، بدیهی است جهت تحقق این برنامه ها ، مربیان و هنرجویان می بایست وضعیت کلاسهای خصوصی و نیمه خصوصی خود را به هیات مدیره موسسه گزارش دهند .